Bảo hiểm xe Ô tô

Lợi ích của khách hàng khi mua bảo hiểm xe ô tô liberty

Phạm vi bảo hiểm

Tổn thất toàn bộ: Tổn thất từ 75% xe trở lên
Tổn thất bộ phận: Bao gồm Đâm, va, lật đổ, cháy nổ, chuột bọ cắn hệ thống điện, các hành vi ác ý,…
Mất cắp toàn bộ: Mất cắp nguyên xe.
Mất cắp bộ phận: Mất cắp các chi tiết rời của xe.
Thủy kích: Bao gồm ngập nước và Thủy kích.
Miễn phí cứu hộ: Hỗ trợ cứu hộ miễn phí cho mọi rủi ro, không giới hạn số km lên đến 4,000,000đ/ hợp đồng.

Lợi thế cạnh tranh

Thay thế phụ tùng mới 100% không tính khấu hao.
Bảo hiểm mất cấp bộ phận 2 lần/ năm không giới hạn số bộ phần mất/ lần.
Phạm vi bảo hiểm rộng và đồng nhất trên toàn quốc.
Qui trình bồi thường minh bạch, công bằng.

Khác biệt với đối thủ

Không áp dụng chế tài dưới mọi hình thức.
Miễn phí cứu hộ: Hỗ trợ cứu hộ miễn phí cho mọi rủi ro, không giới hạn số km lên đến 4,000,000đ/ hợp đồng.
Tổng đài hỗ trợ, giải quyết bồi thường 24/7 bao gồm cả các ngày lễ tết..
Qui trình làm việc không bị ảnh hưởng bởi địa lý và không bị phụ thuộc vào 1 cá nhân nào và Không có vấn đề tiêu cực trong bồi thường.
Công bằng, minh bạch trong việc giải quyết bồi thường.

Đăng ký qua Form

Back to top