Bảo hiểm xe Ô tô

Lợi ích của khách hàng khi mua bảo hiểm xe ô tô liberty

Phạm vi bảo hiểm

Tổn thất toàn bộ: Tổn thất từ 75% xe trở lên
Tổn thất bộ phận: Bao gồm Đâm, va, lật đổ, cháy nổ, chuột bọ cắn hệ thống điện, các hành vi ác ý,…
Mất cắp toàn bộ: Mất cắp nguyên xe.
Mất cắp bộ phận: Mất cắp các chi tiết rời của xe.
Thủy kích: Bao gồm ngập nước và Thủy kích.
Miễn phí cứu hộ: Hỗ trợ cứu hộ miễn phí cho mọi rủi ro, không giới hạn số km lên đến 4,000,000đ/ hợp đồng.

Lợi thế cạnh tranh

Thay thế phụ tùng mới 100% không tính khấu hao.
Bảo hiểm mất cấp bộ phận 2 lần/ năm không giới hạn số bộ phần mất/ lần.
Phạm vi bảo hiểm rộng và đồng nhất trên toàn quốc.
Qui trình bồi thường minh bạch, công bằng.

Khác biệt với đối thủ

Miễn phí cứu hộ: Hỗ trợ cứu hộ miễn phí cho mọi rủi ro, không giới hạn số km lên đến 4,000,000đ/ hợp đồng.
Tổng đài hỗ trợ, giải quyết bồi thường 24/7 bao gồm cả các ngày lễ tết..
Qui trình làm việc không bị ảnh hưởng bởi địa lý và không bị phụ thuộc vào 1 cá nhân nào và Không có vấn đề tiêu cực trong bồi thường.
Công bằng, minh bạch trong việc giải quyết bồi thường.

Đăng ký qua Form

Back to top