Liberty Mutual Insurance là tập đoàn bảo hiểm đa ngành toàn cầu. Tính đến ngày 31/12/2015, Liberty Mutual Insurance có tổng tài sản 121,7 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu 37,6 tỷ đô la Mỹ, và xếp hạng:

  • Thứ 3 nước Mỹ và thứ 6 thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và thiệt hại.
  • Thứ 78 trong danh sách các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.

Liberty Mutual Insurance có hơn 50.000 nhân viên làm việc ở 900 văn phòng tại 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Liberty Mutual Insurance có mặt từ năm 2003 và trở thành một trong những công ty hàng đầu về Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.