Quy trình bồi thường Liberty AutoCare

II. CÁC CHỨNG TỪ CẦN THIẾT

  1. Chứng minh nhân dân của Chủ hợp đồng bảo hiểm;
  2. Chứng minh nhân dân và bằng lái xe của người điều khiển phương tiện;
  3. Giấy chứng nhận đăng ký xe và Giấy chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực;
  4. Hồ sơ giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan chức năng;
  5. Hình ảnh tổn thất, hiện trường tai nạn thực tế;
  6. Trong trường hợp bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba theo Hợp đồng bảo hiểm: vui lòng cung cấp thêm các chứng từ chứng minh thiệt hại thực tế và giấy tờ tùy thân của bên thứ ba;
  7. Trong trường hợp xe được sửa chữa tại xưởng dịch vụ ngoài hệ thống do Bảo hiểm Liberty chỉ định: vui lòng cung cấp các chứng từ chứng minh thiệt hại thực tế của Quý khách theo yêu cầu của Phòng Bồi Thường.
Back to top