Chủ sở hữu và người chịu trách nhiệm nội dung

Trang web https://baohiemliberty.vn được sở hữu và quản lý bởi Nguyễn Xuân Hiển. Là đại diện bán hàng của Công ty Bảo Hiểm Liberty theo mã khai thác: 00143872

https://baohiemliberty.vn là trang web cung cấp thông tin. Hỗ trợ cung cấp thông tin và phục vụ các hoạt động bán hàng cho công ty Bảo Hiểm Liberty. Khách hàng có thể truy cập trang chính thức của công ty Bảo Hiểm Liberty tại: https://www.libertyinsurance.com.vn/

Quyền thay đổi nội dung và miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Thông tin tại trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Hoặc phục vụ các hoạt động bán hàng và cung cấp thông tin. Các thông tin có thể được tổng hợp hoặc trích lại từ nguồn thông tin do công ty Bảo Hiểm Liberty cung cấp. Hoặc đào tạo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý.

Thông tin trên trang web này không có giá trị pháp lý để chống lại chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp dịch vụ dưới mọi hình thức. Các điều khoản chi tiết khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Công Ty Bảo Hiểm Liberty được quy định tại hợp đồng hoặc các tài liệu do công ty Bảo Hiểm Liberty cung cấp kèm theo hợp đồng.

Chủ sở hữu giữ quyền thay đổi thông tin trang web bất cứ khi nào mà không cần báo trước.