Bảo hiểm Xe Tải Truckcare

Sản phẩm bảo hiểm xe tải Liberty sẽ mang đến sự an tâm cho bác tài và sự đảm bảo cho doanh nghiệp trong những chuyến hành trình trên lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm xe tải

 • Đâm va, lật đổ.
 • Cháy, nổ, sét đánh.
 • Bão, lũ lụt, động đất & những thiên tai khác.
 • Bảo hiểm Thủy kích.
 • Hành động phá hoại.
 • Trộm cắp toàn bộ xe.
 • Mọi nguyên nhân khác không bị loại trừ theo hợp đồng bảo hiểm.
Bảo hiểm xe tải Liberty

Gói bảo hiểm

Bảo hiểm vật chất

 1. Mức miễn thường: lựa chọn từ 500.000 VND.
 2. Bảo hiểm tổn thất toàn bộ.
 3. Bảo hiểm mất cắp toàn bộ.
 4. Bảo hiểm tổn thất bộ phận.
 5. Hỗ trợ cứu hộ cho mọi rủi ro.
 6. Bảo hiểm thủy kích.
 7. Garage tùy chọn.
 8. Bảo hiểm không khấu hao thay thế mới.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ ba:

 1. Mức TNDS đối với bên thứ ba về Người: 150.000.000 VND/Người.
 2. Mức TNDS đối với bên thứ ba về tài sản: 100.000.000 VND/vụ.
 3. Tổng hạn mức trách nhiệm: Không giới hạn.

Lợi thế cạnh tranh

 • Phạm vi bảo hiểm rộng nhất
 • Hệ thống Garages do Liberty chỉ định rộng khắp toàn quốc
 • Cam kết sử dụng phù tùng chất lượng 100%
 • Cứu hộ giao thông miễn phí 24/7 trên toàn quốc (tai nạn, nổ lốp, hết xăng, xe hỏng, v.v…)
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7
 • Bồi thường xe mới 100% cho xe bị tổn thất toàn bộ trong năm đầu tiên

Ghi chú quan trọng

 1. Thông tin bên trên tóm tắt quyền lợi của chương trình bảo hiểm xe tải truckcare. Tất cả các quyền lợi sẽ được chi trả theo các mức chi phí hợp lý, cho hạn mức được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm.
 2. Tài liệu này chỉ có tính chất tham khảo. Liên hệ để có đầy đủ thông tin mới nhất về quyền lợi, điều kiện, giới hạn và điểm loại trừ.